TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH MÁY

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH MÁY

/ Tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng: NV kỹ thuật vận hành máy ngành in Số lượng tuyển dụng: 05 người Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành chính Quyền lợi được hưởng: -     Mức lương: Lương theo thỏa thuận -     Thưởng nhân các ngày ...
Xem thêm
TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN BUỘC DÂY TÚI

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN BUỘC DÂY TÚI

/ Tuyển dụng
Do nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty cổ phần túi giấy SIC tuyển dụng nhân viên ở vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Công nhân buộc dây túi Số lượng tuyển dụng: 01 người Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành ...
Xem thêm
TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY LÀM QUAI TÚI GIẤY

TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY LÀM QUAI TÚI GIẤY

/ Tuyển dụng
Do nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty cổ phần túi giấy SIC tuyển dụng nhân viên ở vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Thợ chạy máy làm quai túi giấy Số lượng tuyển dụng: 01 người Thời gian làm việc: Làm theo ...
Xem thêm
TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY DÁN TÚI

TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY DÁN TÚI

/ Tuyển dụng
Do nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty cổ phần túi giấy SIC tuyển dụng nhân viên ở vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Thợ chạy máy dán túi Số lượng tuyển dụng: 01 người Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành ...
Xem thêm
TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY IN FLEXO

TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY IN FLEXO

/ Tuyển dụng
Do nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty cổ phần túi giấy SIC tuyển dụng nhân viên ở vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Thợ chạy máy in Flexo Số lượng tuyển dụng: 01 người Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành ...
Xem thêm