Category Archives: Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH MÁY

Vị trí tuyển dụng: NV kỹ thuật vận hành máy ngành in Số lượng tuyển dụng: 05 người Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành chính Quyền lợi được hưởng: –     Mức lương: Lương theo thỏa thuận –     Thưởng nhân các ngày lễ tết. –     Hưởng đầy đủ các chế độ…

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN BUỘC DÂY TÚI

Do nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty cổ phần túi giấy SIC tuyển dụng nhân viên ở vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Công nhân buộc dây túi Số lượng tuyển dụng: 01 người Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành chính Quyền lợi được hưởng: Mức lương: Lương theo thỏa…

TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY LÀM QUAI TÚI GIẤY

Do nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty cổ phần túi giấy SIC tuyển dụng nhân viên ở vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Thợ chạy máy làm quai túi giấy Số lượng tuyển dụng: 01 người Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành chính Quyền lợi được hưởng: Mức lương: Lương…

TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY DÁN TÚI

Do nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty cổ phần túi giấy SIC tuyển dụng nhân viên ở vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Thợ chạy máy dán túi Số lượng tuyển dụng: 01 người Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành chính Quyền lợi được hưởng: Mức lương: Lương theo thỏa…

TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY IN FLEXO

Do nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty cổ phần túi giấy SIC tuyển dụng nhân viên ở vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Thợ chạy máy in Flexo Số lượng tuyển dụng: 01 người Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành chính Quyền lợi được hưởng: Mức lương: Lương theo thỏa…

.